donderdag 16 juni 2016

Cursus INLEIDING IN DE THEOSOFIE-Groningen

In het najaar 2016 zal TVN Afdeling Groningen de cursus geven:

INLEIDING IN DE THEOSOFIE

De cursus van de Theosofische Vereniging, afdeling Groningen, verzorgt Vijf lessen op zaterdagmiddag, plus een openbare lezing.

Deelnemers voor de cursus dienen
zich van te voren op te geven.
Tel. 06-3374-0008 of per e-mail: wimleys@ziggo.nl
---------------------------------
24 september 2016

8 oktober 2016

22 oktober 2016

12 november 2016

26 november 2016

10 december 2016 Openbare lezing


Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
Zaal open vanaf 13.30 uur. Koffie en thee gratis
Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen

Cursusleider Wim Leys
Deelname kost € 25,00


Wie aan een studie van de Theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook.
Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben.


In deze introductie cursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:
• Oorsprong en doel van het Al en het leven
• Natuur, mens en evolutie
• Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
• Het bouwplan van de kosmos
• De mens als samengesteld wezen
• De dood en daarna
• Karma en reïncarnatie
• Vrije wil
• Mysteriescholen en inwijding
• Het Pad


Theosofische uitgangspunten
o Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel van onderliggende verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
o Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven scheppende werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
o Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis te voltooien: de bron van alle bestaan.


Oorsprong en werkwijze van de Theosofische Vereniging
The Theosophical Society werd in 1875 te New York opgericht door Helena Petrovna Blavatsky en anderen. Het is een internationale vereniging met afdelingen in 51 landen over de hele wereld. Het internationaal centrum is sinds 1882 gevestigd in Adyar, Chennai (het vroegere Madras) in India. De Nederlandse afdeling werd opgericht in 1897.


De Theosofische Vereniging in Nederland bestaat uit loges en centra die over het gehele land verspreid zijn. Hier ontmoeten leden en belangstellenden elkaar bij lezingen, studiegroepen en gesprekken.

Theosofie biedt thema’s aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor per-soonlijke geestelijke ontwikkeling, maar ieder volgt bij die ontwikkeling de eigen authentieke en unieke weg. Geen enkel stelsel met specifieke dogma’s kan iemand de geestelijke vrijheid voor de gekozen weg ontnemen.

Theosofie is ook een manier van leven, die aanzet tot onderzoek van diepe waarheden door middel van zelfonderzoek en op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid
-------------