zondag 1 mei 2016

Lezing-De Eenheid Van De Wereldreligies

OPENBARE LEZING
THEOSOFISCHE VERENIGING

W.A. Scholtenstraat 2
9712 KW GRONINGEN

"DE EENHEID VAN DE WERELDRELIGIES"

door Wim Leys

Zaterdag 11 juni 2016 
Van 14.00-16.00. Zaal open 13:30
Toegang € 5,00

Volgens de theosofie zijn alle religies afkomstig uit de ene Bron. Zij zijn als het ware de verschillende kleuren waarin het witte licht breekt als het door een prisma valt. Voor wie een bepaalde religie belijdt is deze het meest heilige. Laat hij of zij dan beseffen dat dit ook geldt voor iemand die een andere religie belijdt . . . Dit besef leidt tot verdraagzaamheid en bant religieuze strijd uit. Vanuit dit verlichte standpunt wil de theosoof de verschillende religies bestuderen.

Voor meer informatie zie op het affiche hieronder.