zondag 28 februari 2016

Introductie nieuw boek : "THEOSOFIE; eeuwige wijsheid voor deze tijd"Op 12 maart introduceert de Theosofische Vereniging in Nederland 

(TVN) een nieuw boek: Theosofie; eeuwige wijsheid voor deze tijd. 

Het boek behandelt in korte hoofdstukken aspecten van theosofie, of 


eeuwige wijsheid, die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven 

en kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze

tijd. Na kennismaking met een aantal fundamentele 

uitgangspunten van de eeuwige wijsheid volgen het scheppingsproces, 

het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en

 geboorte, het spirituele pad, meditatie en de Mahatma’s, evenals een

 paar praktische onderwerpen, zoals ethische vraagstukken en 

wetenschap. Iedereen is van harte welkom op deze dag. 

Aanvang 10.30 uur. Adres: Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR 


Naarden.

Informatie: www.theosofie.nl. email: evenementen@theosofie.nl