woensdag 14 december 2016

Winterstop


TVN-afdeling Groningen heeft nu een Winterstop. 

Nader bericht volgt nog.

Wij wensen iedereen hele fijne dagen en een Voorspoedig 2017
zaterdag 19 november 2016

Lezing: LEVEN EN WERK VAN ANNIE BESANT door Wim Leys

Op zaterdag 10 december zal er een powerpointpresentatie gehouden worden voor de Theosofische Loge Groningen in het pand van het Humanistisch Verbond: 
W.A. Scholtenstraat 2, 
9712 KW Groningen

Van 14.00 uur tot 16.00 uur, zaal open 13.30 uur.

Toegang voor minderdraagkrachtigen gratis, en € 5 als richtbedrag voor wie ons wil steunen in het dragen van de kosten.

Deelname: graag per e-mail inschrijven, (wimleys@ziggo.nl)

LEVEN EN WERK VAN ANNIE BESANT


Annie Besant (1847 – 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933. Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad was ze actief geweest in maatschappelijk werk en kwam ze op voor de verdrukten. Ze verkeerde in de vrijdenkers – en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver. Ze schreef vele boeken en pamfletten, en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de hele wereld. Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal vertoond worden, en zullen een aantal publicaties van Annie Besant te verkrijgen zijn.

***

donderdag 16 juni 2016

Cursus INLEIDING IN DE THEOSOFIE-Groningen

In het najaar 2016 zal TVN Afdeling Groningen de cursus geven:

INLEIDING IN DE THEOSOFIE

De cursus van de Theosofische Vereniging, afdeling Groningen, verzorgt Vijf lessen op zaterdagmiddag, plus een openbare lezing.

Deelnemers voor de cursus dienen
zich van te voren op te geven.
Tel. 06-3374-0008 of per e-mail: wimleys@ziggo.nl
---------------------------------
24 september 2016

8 oktober 2016

22 oktober 2016

12 november 2016

26 november 2016

10 december 2016 Openbare lezing


Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
Zaal open vanaf 13.30 uur. Koffie en thee gratis
Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen

Cursusleider Wim Leys
Deelname kost € 25,00


Wie aan een studie van de Theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook.
Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben.


In deze introductie cursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:
• Oorsprong en doel van het Al en het leven
• Natuur, mens en evolutie
• Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
• Het bouwplan van de kosmos
• De mens als samengesteld wezen
• De dood en daarna
• Karma en reïncarnatie
• Vrije wil
• Mysteriescholen en inwijding
• Het Pad


Theosofische uitgangspunten
o Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel van onderliggende verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
o Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven scheppende werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
o Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis te voltooien: de bron van alle bestaan.


Oorsprong en werkwijze van de Theosofische Vereniging
The Theosophical Society werd in 1875 te New York opgericht door Helena Petrovna Blavatsky en anderen. Het is een internationale vereniging met afdelingen in 51 landen over de hele wereld. Het internationaal centrum is sinds 1882 gevestigd in Adyar, Chennai (het vroegere Madras) in India. De Nederlandse afdeling werd opgericht in 1897.


De Theosofische Vereniging in Nederland bestaat uit loges en centra die over het gehele land verspreid zijn. Hier ontmoeten leden en belangstellenden elkaar bij lezingen, studiegroepen en gesprekken.

Theosofie biedt thema’s aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor per-soonlijke geestelijke ontwikkeling, maar ieder volgt bij die ontwikkeling de eigen authentieke en unieke weg. Geen enkel stelsel met specifieke dogma’s kan iemand de geestelijke vrijheid voor de gekozen weg ontnemen.

Theosofie is ook een manier van leven, die aanzet tot onderzoek van diepe waarheden door middel van zelfonderzoek en op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid
-------------

zondag 1 mei 2016

Lezing-De Eenheid Van De Wereldreligies

OPENBARE LEZING
THEOSOFISCHE VERENIGING

W.A. Scholtenstraat 2
9712 KW GRONINGEN

"DE EENHEID VAN DE WERELDRELIGIES"

door Wim Leys

Zaterdag 11 juni 2016 
Van 14.00-16.00. Zaal open 13:30
Toegang € 5,00

Volgens de theosofie zijn alle religies afkomstig uit de ene Bron. Zij zijn als het ware de verschillende kleuren waarin het witte licht breekt als het door een prisma valt. Voor wie een bepaalde religie belijdt is deze het meest heilige. Laat hij of zij dan beseffen dat dit ook geldt voor iemand die een andere religie belijdt . . . Dit besef leidt tot verdraagzaamheid en bant religieuze strijd uit. Vanuit dit verlichte standpunt wil de theosoof de verschillende religies bestuderen.

Voor meer informatie zie op het affiche hieronder.
zondag 28 februari 2016

Introductie nieuw boek : "THEOSOFIE; eeuwige wijsheid voor deze tijd"Op 12 maart introduceert de Theosofische Vereniging in Nederland 

(TVN) een nieuw boek: Theosofie; eeuwige wijsheid voor deze tijd. 

Het boek behandelt in korte hoofdstukken aspecten van theosofie, of 


eeuwige wijsheid, die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven 

en kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze

tijd. Na kennismaking met een aantal fundamentele 

uitgangspunten van de eeuwige wijsheid volgen het scheppingsproces, 

het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en

 geboorte, het spirituele pad, meditatie en de Mahatma’s, evenals een

 paar praktische onderwerpen, zoals ethische vraagstukken en 

wetenschap. Iedereen is van harte welkom op deze dag. 

Aanvang 10.30 uur. Adres: Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR 


Naarden.

Informatie: www.theosofie.nl. email: evenementen@theosofie.nl